Privacy Policy

Privacyverklaring Marflair Weddingplanner

Uw privacy is belangrijk voor Marflair Weddingplanner. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel wanneer u van mijn diensten gebruikmaakt, waarom ik deze gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik. Ik hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Tevens informeer ik u graag wat uw rechten hierin zijn.

 1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Marflair Weddingplanner, gevestigd aan de Burgemeester Ten Cateweg 21, 8356 HL in Blokzijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.marflairweddingplanner.nl

Burgemeester Ten Cateweg 21

8356 Blokzijl (Ove)

+31 6 25447005

[email protected]

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Marflair weddingplanner verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Trouwdatum

Marflair Weddingplanner verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Seksuele voorkeur (bv. homohuwelijk)
 • Godsdienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt)
 • Etnische afkomst
 • Gezondheid (bv indien dit van invloed is op het uitvoeren van de overeenkomst)
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Marflair Weddingplanner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.
 1. Het delen van uw persoonsgegevens met derden:

Marflair Weddingplanner verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waar worden uw gegevens nog meer opgeslagen:

 • Webhosting: Bloomstudio (door het mailcontact wat wij hebben en het contactformulier wat u invult) 
 • Emailhosting: Bloomstudio
 • Google Drive (alle gegevens van Marflair Weddingplanner worden op Google Drive opgeslagen)
 1. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:

Marflair Weddingplanner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens & Bankrekeningnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na het versturen van de laatste factuur > Reden: wettelijke verplichting
 • Bijzondere persoonsgegevens & Geboortedatum > Bewaartermijn: 4 jaar na afronding van de overeenkomst > Reden: voor het goed uitvoeren van de overeengekomen diensten.
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marflair Weddingplanner en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marflair Weddingplanner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marlijn Dillen via [email protected]

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Marflair Weddingplanner neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 1. Social Media

Communicatie via de verscheidene social media kanalen (Facebook, Whatsapp, Twitter, Linkedin, Instagram) en het delen van privacy gevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social media kanalen goed door te nemen.

Deze privacyverklaring gaat in per 10 januari 2023. Marflair Weddingplanner behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen via [email protected] en +31 (6) 25447005

Vriendelijke groetjes,

Marlijn Dillen